اولتراساند

با ما همراه باشید با تعریف اولترا سوند

تعریف اولترا سوند

یکی از روش های بسیار موثر در فیزیوتراپی استفاده از خواص امواج صوتی در درمان انواع بیماری ها می باشد. رسیدن گرما در بافت های عمقی یکی از چالش های بسیار مهم می باشد که می تواند توسط امواج اولتراسوند توسط فیزیوتراپیست متخصص به کار گرفته شود. گرمای حاصله از نوع تبدیلی بوده و می تواند برای درمان انواع بیماری ها در بافت های عمقی به کار گرفته شود.

 

انواع تاثیر اولتراسوند

نتیجه گرمایی (thermal effect)

نتیجه گرامیی امواج اولتراسوند ناشی از ارتعاش آنها در بافت های عمقی و تبدیل ارتعاش به صورت گرام در بافت ها را شامل می شود که می تواند تا 6 سانتی متر در بافت نفوذ داشته باشد. امواج به کار رفته در این متد بیشتر ماهیت پیوسته داشته و توسط درمانگر و فیزیوتراپیست متخصص برای درمان بافت هایی که مزمن می باشند به کار گرفته می شود.

نتیجه مکانیکی (mechanical effect)

نتیجه مکانیکی بیشتر در امواج پالس ایجاد می شود که در پی آن امواج صوتی می تواند سبب ارتعاشات بافتی و به تبع آن قرارگیری رشته های کلاژن که در بافت ها به مثابه میلگرد های داخل ساختمان می باشند و به بافت همبند استحکام می دهد را منظم تر نماید. از این خاصیت در بافت های تازه آسیب دیده و حاد می توان استفاده نمود.

 

برای درمان کدام بیماری ها از اولتراسوند استفاده می شود 

 • ام اس (MS)

 • جراحی رباط صلیبی

 • سندرم پیریفورمیس

 • آرتروز (مچ پا، مچ دست، زانو، مفصل لگن و ران، آرنج، شانه)

 • نقرس

 • سندروم تونل کارپال CTS

 • آرنج تنیس بازان

 • آلتهاب تاندون (کشیدگی و التهاب تاندون زانو، التهاب تاندون شانه)

 • التهاب کپسول مفصلی

 • آسیب ها و ضرب دیدگی های ورزشی

 • خارپاشنه

 • بورسیت

 جهت مشاوره با شماره های 26151735-021 و 7220533-0912 تماس حاصل نمایید

←  جهت دریافت نوبت فیزیوتراپی کلیک کنید