با ما همراه باشید با تمرینات ورزشی برای زانو درد تمرینات ورزشی برای زانو درد کشش همسترینگ روی لبه یک میز بنشینید و پاهای خود را آویزان کرده و پشت خود را در حالت صاف قرار دهید (اگر برایتان ممکن نیست بالار از سطح زمین بشینید،می توانید این تمرین با صندلی انجام داده و پای…

با ما همراه باشید با تمرین های ورزشی برای کمر درد تمرین های ورزشی برای کمر درد توصیه می کنیم قبل از شروع هر رژیم ورزشی جدید از یک فیزیوتراپیست مشاوره بگیرید. اگر هر یک از این تمرینات درد شما را بدتر کرد، لطفاً به دنبال مشاوره فوری پزشکی باشید.   تمرین لیز دادن پاشنه [...]