با ما همراه باشید با بررسی جراحت رباط صلیبی زانو جراحت رباط صلیبی زانو رباط زانو چیست 4 رباط اصلی در زانو وجود دارد. رباط ها نوارهای کشسان بافتی هستند که استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند و ثبات و قدرت را به مفصل می دهند. چهار رباط اصلی در زانو، استخوان ران…

با ما همراه باشید با بررسی فیزیوتراپی برای درد زانو فیزیوتراپی برای درد زانو شامل ارزیابی کامل و ارزیابی کل اندام تحتانی شما از لگن تا پای شما است. فیزیوتراپیست شما می تواند درد زانو را ارزیابی کرده و درمان های مناسب – از جمله تمرینات و روش ها – را برای کاهش درد زانو…